Služby

Na základe platnej Registrácie spoločnosť vykonáva dohodnuté opravy, montáž a servis meračov pretečeného množstva vody, meračov tepla a ich členov, zabezpečuje metrologické overenie opravenej a servisovanej techniky u svojich starostlivo vyberaných obchodných partnerov.

Filozofia servisu a opráv prístrojov je založená výhradne na individuálnom prístupe ku zákazníkovi a osobitnej starostlivosti o každý výrobok pri prísnom dodržiavaní výrobcami stanovených technologických postupov výmien odporúčaných originálnych náhradných dielov a ich častí. Po metrologickom overení meracích zariadeni spoločnosť poskytuje objednávateľovi zmluvne dohodnutú záruku na vykonávané činnosti.

Na vrch stránky